Złe samopoczucie po treningu ? Jak zbudować silne, zdrowe jelita ?

Podziel się ze znajomymi :)
  • 51
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    51
    Shares

Rola probiotyków w stymulacji układu immunologicznego i ochronie przed infekcjami u osób prowadzących wysiłkowy tryb życia

Streszczenie

Sportowcy wysokiego wyczynu jak również osoby uprawiające sport amatorski znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka infekcji dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego. Infekcje te wpływają negatywnie na kondycję psychiczną i fizyczną sportowca oraz osiągane w następstwie wyniki sportowe. Uważa się, że zaburzenia mikrobioty jelitowej, szczególnie często raportowane u sportowców wyczynowych, mogą być związane ze zwiększoną podatnością na infekcje. Probiotyki i prebiotyki wydają się obiecującą opcją profilaktyki i leczenia nawracających infekcji i innych jednostek chorobowych u sportowców.

Jeżeli chcesz otrzymywać materiały dotyczącego zdrowych jelit prosto na massengera kliknij w ten link : Włącz powiadomienia 

Słowa kluczowe: nawracające infekcje, probiotyki, sport wyczynowy, ekosystem jelitowy

Sportowcy wysokiego wyczynu są grupą szczególnie narażoną na nawracające infekcje, szczególnie górnych dróg oddechowych czy przewodu pokarmowego. Konsekwencją jest często zmniejszenie liczby dni, które mogą być poświęcone na treningi, co najczęściej skutkuje pogorszeniem kondycji fizycznej i formy sportowej prezentowanej na zawodach. Niejednokrotnie opisywane infekcje skutkują koniecznością zastosowania antybiotyków, co wpływa na zaburzenie równowagi mikroflory jelitowej i powoduje następcze zmniejszenie odporności. Często raportowanym problemem w charakteryzowanej grupie jest także zespół chronicznego zmęczenia, jednostka o nadal nieustalonej etiologii.

Przeprowadzone dotychczas badania wskazują na istotne znaczenie ekosystemu jelitowego w prawidłowym funkcjonowaniu układu immunologicznego. Probiotyki i prebiotyki, mające na celu odbudowę zaburzonej mikrobiotyjelita wydają się celowym działaniem u sportowców wysokiego wyczynu. Rozliczne analizy wykazały efektywność szczepów probiotycznych w zmniejszaniu ryzyka infekcji oraz redukcji nasilenia zespołu chronicznego zmęczenia w sporcie wyczynowym.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli mikrobiotyjelitowej oraz probiotyków w utrzymaniu homeostazy organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób infekcyjnych oraz zespołu chronicznego zmęczenia.

Probiotykoterapia w sporcie

Wykazana w badaniach zdolność probiotyków do poprawy ogólnej kondycji zdrowotnej może mieć istotne znaczenie w sporcie wysokiego wyczynu. Istotny jest przede wszystkim korzystny wpływ na układ odpornościowy, łagodzeniemanifestacji chorób atopowych i alergicznych, zmniejszaniepodatności na infekcje przewodu pokarmowego i górnych dróg oddechowych oraz łagodzenie negatywnych skutków antybiotykoterapii (16).

Jest to szczególnie istotna obserwacja, gdyż sport, zwłaszcza w aspekcie wyczynowym, wiąże się z prawdopodobieństwem rozwoju zaburzeń jakościowych i ilościowych mikroflory jelitowej. Najprawdopodobniej dysbioza bakteryjna u zawodników sportowych, jak również uosób związanych amatorsko ze sportem, wynika ze zwiększonej podaży białka w diecie (co jest czynnikiem promującym wzrost proteolitycznych drobnoustrojów chorobotwórczych). Na promocję niepożądanych drobnoustrojów w przewodzie pokarmowym wpływają także często

stosowane przez sportowców leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne), antybiotyki czy też inhibitory pompy protonowej. Wymienione czynniki wpływają ponadto negatywnie na funkcjonowanie bariery jelitowej, wpływając na zwiększenie przenikania antygenów przez ścianę jelita do krwi i następczą aktywację układu immunologicznego (17). W konsekwencji w środowisku sportowców obserwuje się stosunkowo częste występowanie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością ograniczenia aktywności sportowej (18). Stosowanie probiotykoterapii jest wartościową opcją terapeutyczną w opisywanej grupie. Suplementacja szczepów probiotycznych przyczynia się nie tylko do eliminacji dysbiozy, wpływając również korzystnie na odporność, redukując konieczność stosowania antybiotyków i redukując częstość infekcji ze strony górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, co jest szczególnie istotne u osób uprawiających sport wyczynowy (19 – 21).

Ogólna poprawa odporności oraz eliminacja (złagodzenie) dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u osób zawodowo związanych ze sportem będzie wpływała na zmniejszenie czasu absencji na treningu, a w konsekwencji pośrednio na poprawę osiąganych w sporcie wyników. Celem niniejszej pracy będzie przedstawienie aktualnego stanu wiedzy odnośnie celowości i rzeczywistych efektów stosowania probiotykoterapii u sportowców.

W randomizowanej, podwójnie zaślepionej analizie przeprowadzonej przez Lamprecht M. i sp. wykazano, że suplementacja probiotykiem poprawia szczelność bariery jelitowej i redukuje parametry stanu zapalnego w organizmie. Do analizy zakwalifikowano 23 systematycznie trenujących mężczyzn, których włączono bądź do grupy suplementowanej wieloszczepowym probiotykiem (1010 CFU/day) bądź placebo. Interwencja trwała 14 tygodni. Przed i po cyklu suplementacji uczestnicy poproszeni zostali o wykonanie 90 minutowego treningu ergonomicznego, po którym oceniano wybrane parametry: przesiąkliwość jelitową (zonulina, α1-antytrypsyna w kale), białko karbonylowe i malondialdehyd, status całkowitego utleniania lipidów, czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α) oraz poziom interleukiny 6 (IL – 6). Wykazano, iż leczenie probiotyczne istotnie zmniejsza stężenie zonuliny w kale, co świadczy o poprawie funkcjonowania bariery jelitowej. Jest to szczególnie istotne w aspekcie sportowców, którzy często skarżą się na problemy trawienne i dolegliwości bólowe ze strony przewodu pokarmowego. Problemy te najczęściej dotyczą biegaczy i triatlonistów, co jest najprawdopodobniej skorelowane ze zmienionymi przepływami krwi z narządów wewnętrznych do serca i mięśni szkieletowych. Aktywność fizyczna, zwłaszcza realizowana z wysoką intensywnością, prowadzi do redukcji przepływu krwi przez tkanki jelit oraz termicznego uszkodzenia błony śluzowej jelita. Konsekwencją może być zniesienie prawidłowej funkcji bariery jelitowej oraz rozwój odpowiedzi zapalnej. W następstwie sportowcy skarżą się często na nawracające mdłości, bóle brzucha, skurcze, biegunki i wymioty. Z kolei zwiększona przepuszczalność bariery jelitowej może prowadzić do endotoksemii i rosnącejpodatności na rozwój infekcji oraz aktywacji autoimmunologicznej, na drodze przenikania toksyn i patogenów do układu krwionośnego (23, 24). Z tego względu ograniczenie uszkodzeń w obrębie nabłonka jelita za pomocą odpowiednio dobranych probiotyków jest kwestią kluczową dla ograniczenia dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Prezentowane badanie wykazało ponadto, iż suplementacja probiotyczna obniża poziom prozapalnego TNF – alfa, co jest istotne gdyż intensywne ćwiczenia fizyczne indukują utlenienie białek (22).

Stymulacja układu immunologicznego osiągana na drodze długoczasowej suplementacji przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie ilości infekcji pokarmowych oraz ze strony górnych dróg oddechowych. W analizie West NP. i wsp. oceniano efekt suplementacji probiotykiem na wspomniane zdarzenia u 465 zdrowych, aktywnych fizycznie kobiet i mężczyzn. Badanie przeprowadzono metoda randomizacji, z podwójną ślepą próbą. Grupa 1 otrzymywała szczep Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bl-04 w dawce 2.0 × 10(9) CFU/ dzień, grupa 2 probiotyczną mieszaninęLactobacillus acidophilus NCFM i Bifidobacterium animalissubsp. lactis Bi-07 (NCFM & Bi-07) w dawce 5 × 10(9) CFU/ dziennie, natomiast grupa 3 preparat placebo. Wykazano, iż ryzyko występowania infekcji górnych dróg oddechowych było zdecydowanie niższe w grupie suplementowanej szczepem Bifidobacterium w porównaniu z placebo, co raz jeszcze potwierdza szczepozależność efektów probiotykoterapii (25).

Kliknij poniżej w „Polub tę stronę”, a będziesz na bieżąco informowany o nowych artykułach z mojego bloga.