Przez wiele lat naukowcy uważali, że obumieranie komórek mózgu było nieuniknione i nieodwracalne. Nowatorskie badania wykazały, że komórki mózgowe można regenerować.

Aminokwas o nazwie TAURYNA odgrywa ważną rolę w tworzeniu nowych komórek mózgu.

Naukowcy odkryli, że tauryna przyczynia się do wzrostu komórek mózgu poprzez aktywację „uśpionych” komórek macierzystych. Tauryna zwiększa także czas przeżycia nowych neuronów, co również prowadzi do wzrostu komórek mózgu u dorosłego człowieka.

Najnowsze badania pokazują, że tauryna posiada unikalne właściwości biochemiczne, które przyczyniają się do formowania komórek mózgu. Badania na zwierzętach wskazują, że tauryna wyzwala wzrost nowych komórek w hipokampie, obszarze mózgu najbardziej powiązanym z pamięcią. Może to prowadzić do znaczącej poprawy funkcji poznawczych i pamięciowych. Niski poziom tauryny obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Oprócz tych imponujących korzyści dla mózgu, tauryna usprawnia również działanie serca i zmniejsza sztywność tętnic, jak również zmniejszenia negatywne skutki procesów metabolicznych. W rzeczywistości wykazano, że suplementacja tauryną dodawaną do metforminy może powodować znaczne zmniejszenie uszkodzenia tkanek.

Poziom tauryny znacząco spada wraz z wiekiem pozostawiając mózg, serce i nerki bez tego istotnego aminokwasu. Osoby starsze nie są w stanie utrzymać tworzenia nowych komórek mózgowych na takim poziomie jak ludzie młodzi. Okazuje się, że tauryna jest jedynym związkiem zdolnym do ratowania umierających komórek i przywrócenia komunikacji komórkowej. Spadek poziomu tauryny jest zatem groźny dla zdrowia. Dobrą wiadomością jest to, że tauryna jest suplementem o bardzo niskich kosztach. Każdy może skorzystać z jej potencjału, aby spowolnić procesy starzenia.

Dzięki taurynie upadł pogląd, że kurczenie się mózgu ( atrofia ) jest nieodwracalnym procesem zwyrodnieniowym. Nowe badanie pokazały, że utrata komórek mózgu jest częściowo odwracalnym procesem. Ta wiedza otwiera drzwi do nowego paradygmatu, który ma na celu przywrócenie struktury i funkcji mózgu.

Badania pokazują, że przywrócenie zawartości tauryny w komórkach mózgu może odwrócić tendencje zwyrodnieniowe i odmłodzić strukturę i funkcje mózgu.

Badania nad komórkami macierzystymi opublikowane w Stem Cell Research potwierdziły, że suplementacja tauryną myszy w średnim wieku przyczyniła się do wzrostu nowych komórek w obszarach mózgu związanych z uczeniem się i pamięcią. Dzieje się to dzięki aktywacji „zahibernowanych” komórek macierzystych.

 

W rzeczywistości jedno z badań wykazało, że kiedy ludzkie komórki neuronowe ( neurony we wczesnym stadium i komórki wspierające w mózgu ), hodowano z tauryną – wyprodukowano znacznie więcej komórek mózgowych. To pokazuje jak tauryna stymuluje komórki macierzyste do różnicowania się w funkcjonalne komórki mózgowe. Jest to związane z działaniem wielu mechanizmów, włącznie z poprawą funkcji mitochondriów, aktywacją genów niezbędnych do prawidłowej proliferacji, przeżycia i funkcji energetycznych oraz blokadą sygnałów chemicznych, które hamują regenerację komórek neuronalnych

Tauryna zwiększa neuryty, charakteryzujące się małymi występkami, które pomagają komórkom mózgowym komunikować się ze sobą. Neuryty maksymalizują połączenia między komórkami, wzdłuż których przepływają impulsy elektryczne do obsługi pamięci, funkcji poznawczych, odczuwania i myślenia. Z biegiem czasu, naprężenia chemiczne i toksyny mogą uszkodzić neuryty, przyczyniając się do spowolnienia funkcji poznawczych u starszych ludzi. Badania laboratoryjne wykazały, że tauryna przywraca normalny wzrost neurytów głównie poprzez swoje działanie ochronne przeciwko stresowi.

Ustalenia, że tauryna może rzeczywiście odmładzać uszkodzone mózgi są naprawdę rewolucyjne i zaczynają zmieniać sposób myślenia naukowców i neurologów na temat starzenia i związanymi z wiekiem zmianami w mózgu.

Korzystne działanie tauryny w leczeniu choroby Parkinsona i depresji.

Badania na ludziach wykazały, że poziom tauryny jest zmniejszony u pacjentów z chorobą Parkinsona, co sugeruje potencjalny wpływ braku tauryny na chorobę i leczenie. Problem ten pogarsza fakt, że standardowe leczenie objawów choroby Parkinsona obejmuje składnik leku o nazwie lewodopa, który może mieć wpływ na niższy pozom tauryny. Dlatego uzupełnianie trgo wszechstronnego aminokwasu jest szczególnie ważne dla pacjentów zmagających się z chorobą Parkinsona.

Uzupełnianie tauryny jest również ważne dla osób cierpiących na depresję. Depresja jest szczególnie powszechna w cukrzycy. Jedna z hipotez głosi, że długotrwałe zwiększenie cukru we krwi może być przyczyną depresji i zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Ciekawostką jest fakt, że tauryna podawana szczurom z cukrzycą zmniejszyła zachowania depresyjne. Ponadto suplementacja poprawia uszkodzoną cukrzycą funkcję neuroprzekaźnika, który pomaga doprowadzić do poprawy pamięci krótkotrwałej.

Podsumujmy kilka faktów o taurynie:

– Tauryna jest wolnym aminokwasem, który ma kluczowe znaczenie w hamowaniu procesów starzenia szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym i układzie krążenia.

– Badania laboratoryjne wykazały, że tauryna może osiągnąć to, co kiedyś uważano za niemożliwe; stymulować wzrost nowych komórek i połączeń w mózgu, co podnosi rzeczywistą możliwość przywrócenia młodzieńczego funkcjonowania mózgu u osób starszych.

– Poziom tauryny zmniejsza się wraz z wiekiem i chorobami metabolicznymi i neurologicznymi.

– Badania laboratoryjne pokazały znaczną poprawę funkcji poznawczych i pamięci u zwierząt, które przyjmowały taurynę jako suplement diety i sugerują, że suplementacja u ludzi może spowolnić lub odwrócić zmiany obserwowane w chorobie Parkinsona.

– Suplementacja tauryną poprawia czynności serca i zmniejsza sztywność tętnic, chroni od przedwczesnej śmierci z powodu chorób serca i udaru mózgu.

Ostatnie badania przeprowadzone na myszach po raz pierwszy zasugerowały, że tauryna może przedłużać żywotność poprzez poprawę funkcjonowania mięśnia sercowego. Myszy wykorzystane w badaniu były genetycznie obciążone głębokim niedoborem tauryny. Brak tauryny spowodował stan, który powoduje przedwczesne starzenie się i poważne problemy z sercem, a w konsekwencji przedwczesną śmierć. Na tej podstawie naukowcy stwierdzili, że niedobór tauryny prowadzi do bardzo poważnych skutków. Brak tauryny zakłóca „łańcuch transportu elektronów”, który zmniejsza ilość bogatego w energię adenozynotrójfosforanu ( ATP ), który umożliwia komórkom sercowym skurcze. Brak tauryny może powodować zmniejszenie zdolności serca do pompowania krwi.

Słaba lub nieuregulowana kontrola mięśni gładkich tętnic jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do wysokiego ciśnienia krwi i chorób układu krążenia. Na szczęście tauryna znana z redukcji ciśnienia krwi przeciwdziała tym chorobom i chroni mięsień sercowy. W badaniu laboratoryjnym odcinki tętnicy człowieka były zanurzone w kąpieli chemicznej wywołały skurcze podobne do tych, które występują podczas dusznicy lub zawału serca. Dodatek tauryny sprawił, że tętnice odżyły.

Laboratoryjne badania na zwierzętach wykazały również, że suplementacja tauryną może złagodzić uraz niedokrwienia i przyczynić się do reperfuzji. Niedokrwienie występuje wtedy, gdy jest zmniejszony przepływ krwi w mięśniu sercowym. Niedokrwienie pogarsza jeszcze wysokie spożycie cukru i cukrzyca, które mają negatywny wpływu na układ nerwowy. Tauryna może zlikwidować te nieprawidłowości i poprawić ciśnienia tętnicze. Przywrócenie przepływu krwi zwane jest reperfuzją.

– Tauryna przywraca starzejącym się komórkom mózgu zdolność do: zapobiegania i „posprzątania” po stresie chemicznym, walki z zapaleniem mózgu, wprowadzania komórek mózgowych w stan relaksacji.

– Tauryna zwiększa aktywność elektryczną ( zdolność sygnalizacji ) w komórkach nerwowych poprzez wpływ na wapń, kluczowy element potrzebny do prawidłowego funkcjonowania neuronów.

– Tauryna może korzystnie naśladować działania niektórych neuroprzekaźników, których cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami. Z chemicznego punktu widzenia, tauryna przypomina szczególnie jeden z neuroprzekaźników: kwas gamma-aminomasłowy (GABA ). GABA to związek chemiczny z grupy aminokwasów, który jest ważnym neuroprzekaźnikiem ograniczającym aktywność całego układu nerwowego. Zmniejsza pobudliwość, ułatwia koncentrację, wycisza i odpręża. GABA jest wykorzystywany w leczeniu chorób i zaburzeń na tle nerwowym: epilepsji, stanów lękowych czy ataków paniki.

Badania statystyczne pokazują, że w porównaniu do osób z wysokim poziomem tauryny, u osób z dużym niedoborem tauryny: o 184% wzrasta ryzyko otyłości, o 22% rośnie ryzyko nadciśnienia i 120% ryzyka podwyższonego cholesterolu.

Jednym z najlepszych przykładów na dobroczynne działanie tauryny jest rosyjskie badanie dotyczące pacjentów poddawanych wymianie zastawki serca oraz operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Badanie to wykazało, że suplementacja tauryną zaowocowała poprawą pompowania krwi, zmniejszeniem rozmiaru powiększonych komór pompowych oraz obniżonym poziomem trójglicerydów. To znacząco poprawiło jakość życia operowanych pacjentów. Korzyści te mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka nagłej śmierci po operacji kardiochirurgicznej, które pozostaje bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę koszt suplementacji, rozwiązanie to jest niezwykle wygodne, tanie i skuteczne.

Tauryna działa również ochronnie w zastoinowej niewydolności serca. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Clinical Cardiology, pacjenci z zastoinową niewydolnością serca zażyli 2,000 mg tauryny trzy razy dziennie. Inni pacjenci cierpiący na tą samą dolegliwość przyjęli placebo. W porównaniu z osobami otrzymującymi placebo, pacjenci przyjmujący takie dawki tauryny doświadczyli znaczącej poprawy wyników i znacznej poprawie uległa zdolność ich serca do pompowania krwi. Ponadto, stan tych pacjentów nie uległ pogorszeniu podczas gdy wśród przyjmujących placebo – 29% pacjentów poczuło się gorzej.

W podobnie zaprojektowanych badaniach wzięli udział pacjenci z niewydolnością serca, którzy wzięli 500 mg tauryny trzy razy dziennie. Pacjenci podczas wyznaczonych zadań pokonali większy dystans i wykonali większą ilość ćwiczeń. Wykazali też zwiększoną zdolność wykorzystywania energii serca, w porównaniu z tymi, którzy przyjęli placebo. Jest to przykład na to jak tauryna może wpływać na produkcję energii mięśnia sercowego, i pomagać naładować zmęczony mięsień sercowy.

Jeszcze inne badania pacjentów z niewydolnością serca wykazały, że suplementacja tauryny ( 3 g dziennie przez sześć tygodni ) 
spowodowała znaczące zmiany w wynikach echa serca.

Tauryna zmniejsza objawy zespołu metabolicznego.

Zespół metaboliczny jest połączeniem kilku przypadłości: otyłości, wysokiego ciśnienia krwi, insulinooporności/granicznie wysokiego poziomu cukru we krwi, podwyższonego poziomu triglicerydów i niskiego poziom cholesterolu HDL.

Suplementacja tauryną okazała się niezwykle skuteczna w ograniczaniu szkodliwych skutków zespołu metabolicznego.

W jednym z badań udowodniono, że tauryna amplifikuje działanie metforminy, naturalnego pochodzenia leku przeciwcukrzycowego stosowanego w zespole metabolicznym. W badaniu, w którym szczury potraktowano zarówno tauryną i metforminą, zwierzęta były lepiej chronione przed chemicznym i metabolicznym stresem niż w przypadku gdy stosowano tylko jeden specyfik.

Badania na ludziach wykazały, jak ważna jest suplementacja tauryny wśród osób z zespołem metabolicznym. W porównaniu z osobami zdrowymi, osoby otyłe mają o 40% niższy poziom tauryny, natomiast diabetycy mają o 30% mniej tauryny niż zdrowi.

Już dawka od 3 gramów tauryny na dzień przyjmowana w ciągu ośmiu tygodni, spowodowała 30% obniżkę ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych: głównie ostrego zespołu wieńcowego i stabilnej choroby wieńcowej. Stwierdzone zostało to na podstawie badania „hs CRP” ( wysoko czułe białko C-reaktywne). Tauryna w podanej wielkości przyczyniła się również do zmniejszenia o 20% peroksydacji lipidów.

U diabetyków dodatek 1,5 g tauryny dziennie spowodował ,że skupiska płytek krwi były obniżone do poziomu obserwowanego u zdrowych ludzi. ( agregacja płytek krwi jest podwyższona u pacjentów z cukrzycą, zwiększa się wtedy ryzyko udaru lub ataku serca wywołanego skrzepem krwi ).

Jak widać suplementacja tauryną jest w stanie odwrócić ten niebezpieczny stan rzeczy. W badaniu opublikowanym w Diabetes & Vascular Disease Research, młodym dorosłym z cukrzycą typu I i zaburzeniami czynności śródbłonka naczyniowego zaaplikowano 500 mg tauryny trzy razy dziennie. Po zaledwie dwóch tygodniach, nieprawidłowo usztywnione tętnice i reaktywność powróciły do właściwego poziomu.