Truskawki zostały sklasyfikowane na pierwszym miejscu „Parszywej dwunastki” – listy wyrobów zawierających pestycydy, zgodnie z Environmental Working Group ( EWG ).

Jabłka, które znalazły się na szczycie listy w pięciu ostatnich latach, w tym roku zajęły drugie miejsce.

W prawie wszystkich badanych próbkach truskawek ( 98% ) – wykryto pozostałości pestycydów, 40% miało pozostałości 10 lub więcej pestycydów a niektóre spośród nich miały nawet pozostałości 17 różnych pestycydów.

Niektóre z tych substancji zostały określone przez organizację jako „stosunkowo łagodne” ale niektóre mogą być związane z chorobami, zaburzeniami hormonalnymi, problemami neurologicznymi i reprodukcyjnymi.

Sonya Lunder, starszy analityk EWG oświadczyła: „To zaskakujące ale zobaczmy jak truskawki są skażone pozostałościami niebezpiecznych pestycydów”. Poziomy te jednak są dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów. Lunder wezwała organy władzy aby wzięły pod uwagę ostatnie badania i zmieniły przepisy.

Na przeciwległym biegunie, na czele „Czystej Piętnastki” znalazło się awokado jako owoc najmniej skażony pestycydami.

Sprawozdanie roczne otrzymało krytykę ze strony niektórych ekspertów, którzy stwierdzili, że rankingi są wątpliwe i nie trzeba się obawiać tradycyjnie uprawianych produktów.

Lista „Parszywa dwunastka” została podważona przez społeczność naukową Alliance for Food & Farming – organizację non-profit, która skupia 50 stowarzyszeń rolniczych, grup towarowych i indywidualnych producentów. Ludzie z grona wyżej wymienionych grup twierdzą, że owoce i warzywa nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzkiego. Ich opinie poparte są założeniami o bardzo niskiej szkodliwości pestycydów. Zanim pestycyd może być użyty, Agencja Ochrony Środowiska musi określić, że nie będzie stanowić ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Tutaj możesz sprawdzić jak w naturalny sposób usunąć pestycydy z warzyw i owoców

https://www.instagram.com/p/BjFid1tBYCE/