Pomimo dawnych faktów na temat jajek, obecne badania epidemiologiczne nadal wywołują wiele kontrowersji na temat wpływu diety antycholesterolowej i spożycia jaj (bo niby jajka podnoszą cholesterol). W latach 80 przyjęto,  że jaja zwiększa ryzyko chorób serca u pacjentów z cukrzycą – bzdura!. Jaja również nie mają żadnego negatywnego wpływu na naszą jakość lipidgramu.

W rzeczywistości, aktualne dane wskazują, że „jajko dziennie” może utrzymać Cię z dala od lekarza i te dane są naprawdę wiarygodne. Jaja mają korzystniejszy stosunek białka niż płatki owsiane

W przeciwieństwie do średnich pomiarów osób zdrowych, osoby chore na cukrzycę typu II, których metaboliczny stan charakteryzuje się zaburzeniami metabolizmu glukozy, dyslipidemii aterogennej oraz przewlekłych stanów zapalnych , mogą być w gorszej sytuacji.

Aby sprawdzić, wiarygodność zdania diabetyków, że lepiej nie spożywać jaj, naukowcy z Centro de Investigación y Desarrollo w Meksyku postanowili przeprowadzić testy. Podawali dwa śniadania złożone z jajek lub płatków owsianych i obserwowali zauważalne różnice i ich wpływ na ryzyko chorób serca, prowadząc randomizowane badania kliniczne u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Oceniano wpływ spożywanego jednego jajka dziennie przez stosunkowo długi okres (pięć tygodni) w stosunku do 1/2 kubka (40 g) płatków owsianych, na poziom glukozy w osoczu i markery stanu zapalnego w początku badań. Końcowe parametry badań obejmowały lipidy w osoczu, markery stresu oksydacyjnego i parametry metabolizmu glukozy, takie jak hemoglobina glikowana. Postawiono hipotezę, że zjedzenie jednego jajka dziennie nie wpływa negatywnie zarówno na początkowe jak i końcowe parametry badań w porównaniu do śniadania zawierającego płatki owsiane.

„Dalej postawiliśmy hipotezę, że jaja będą zmniejszały markery zapalne w tej grupie, prawdopodobnie ze względu na obecność czynnych biologicznie karotenoidów i wielu substancji bioaktywnych działających na siebie zjawiskiem synergii „.

29 Dwadzieścia dziewięć osób, w wieku 35-65 lat z hemoglobiną glikowaną (1)  zawierającą <9% (oznacza to, że osoby te są diabetykami, w dobrym stanie choroby) byli rekrutowani i losowo przydzielono ich do spożywania śniadań zawierających zarówno jedno jajo na dzień lub 40 g płatków owsianych z 472 ml mleka pozbawionego laktozy dziennie przez pięć tygodni.

a (1)

Wyniki badania nie wykazały żadnych negatywnych skutków dla cholesterolu – nie było również żadnych pozytywnych efektów. Żadne z opisanych odpowiednio markerów lipidowych we krwi nie różnią się znacznie między badanymi grupami. To w przeciwieństwie do wcześniejszych badań, w których jaja poprawiały poziom cholesterolu – jest ważnym parametrem, który nie został oceniony w tym badaniu . Ach, nim zapomnę o tym wspomnieć: markery metabolizmu glukozy również nie różnią się między badanymi grupami. Jest to dobra wiadomość, ale również rozczarowująca, ponieważ sugeruje, że poprawa markerów zapalnych, nie przekłada się od razu na korzyści zdrowotne.

Po trzytygodniowym nieudanym okresie, pacjentów przypisano do alternatywnego śniadania. W każdym okresie mierzono parametry początkowe i końcowe. Badani mieli zapewnione cztery posiłki dietetyczne dziennie i jeden kwestionariusz dla każdego okresu śniadaniowego.

a (1)

Wszystkie przepisy dopasowane do twojego zapotrzebowania kalorycznego ( odchudzanie, masa) znajdziesz w naszych dietach.

Markery „zdrowotne” wątroby uległy poprawie.

Nie stwierdzono istotnych różnic stężenia glukozy w osoczu, naszego głównego punktu badanego, lipidów w osoczu, rozmiaru lipoproteiny czy jej podfrakcji, insuliny, HbA1c, apolipoproteiny B, utlenionego LDL i białka C-reaktywnego, co świadczyłoby o porażce i stwierdzenie byłoby sprzeczne ze zdaniem, że jaja są czymś więcej niż „produktem mniej-zapalnym” (wynika, że jaja działają przeciwzapalnie).

Jednakże, po uwzględnieniu wieku, płci, masy ciała i indeksu asparaginianowej amino-transferazy (AST) (p <0,05) i czynnika martwicy nowotworu (TNF) – (p <0,01), badane parametry końcowe, znacznie zmniejszają się w okresie spożywania jaj.

 

a

Więc co? Jak podkreślają autorzy, wyniki innych badań „sugerują, że w porównaniu do śniadania na bazie płatków owsianych, jaja nie powodują żadnych szkodliwych skutków dla lipoprotein lub metabolizmu glukozy w cukrzycy typu 2„. W przypadku dwóch dodatkowych markerów zapalnych jest dokładnie odwrotnie ” pierwotne zmniejszenie AST i TNF-a w populacji charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem o niskim stopniu złośliwości”.

Jedna hipoteza, dla której brakuje dowodów to mówiąca, że zmniejszenie markerów zapalnych będzie również powodować znaczącą poprawę zdrowia, mogłaby zostać przetestowana jeżeli badanie nie byłoby finansowane przez producentów jaj .. . ale niestety, ostatnie eksperymenty i recenzje już uniewinniają jaja, że są „niebezpieczną bombą cholesterolową”.

(1)  Hemoglobina glikowana (glikohemoglobina, GHB) pozwala utrzymać cukrzycę pod kontrolą. Dzięki badaniu poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c można sprawdzić, jak kształtował się poziom glukozy we krwi przez ostatnie 3 miesiące i czy leczenie przebiega właściwie. Jakie są prawidłowe wyniki hemoglobiny glikowanej?

źródła:

  • Ballesteros, Martha Nydia, et al. „One Egg per Day Improves Inflammation when Compared to an Oatmeal-Based Breakfast without Increasing Other Cardiometabolic Risk Factors in Diabetic Patients.” Nutrients 7.5 (2015): 3449-3463.
  • Katz, David L., et al. „Effects of egg ingestion on endothelial function in adults with coronary artery disease: A randomized, controlled, crossover trial.” American heart journal 169.1 (2015): 162-169.
  • Rong, Ying, et al. „Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies.” Bmj 346 (2013): e8539.
  • Shin, Jang Yel, et al. „Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis.” The American journal of clinical nutrition (2013): ajcn-051318.
  • Qureshi, Adnan I., et al. „Regular egg consumption does not increase the risk of stroke and cardiovascular diseases.” Medical Science and Technology 13.1 (2006): CR1-CR8.