Prawie połowa konsumentów klasyfikuje produkty o niskiej zawartości cukru lub bez cukru jako „niezwykle” lub „bardzo” ważne przy podejmowaniu decyzji o tym, co jeść lub pić z podobnymi wynikami dla produktów wolnych od składników modyfikowanych genetycznie (GMO).

Badanie, przeprowadzone przez firmę badawczą GfK, ujawniło również, że czynniki takie jak [su_highlight background=”#ffd512″]niska zawartość soli, żywność organiczna, niska zawartość tłuszczu lub wzbogacenie w witaminy i minerały[/su_highlight] mają wysokie miejsce w umysłach konsumentów badanych w internecie.

Na całym świecie wyniki wskazują, że 48% respondentów uważa, że produkty o niskiej zawartości cukru lub bez cukru są „niezwykle” lub „bardzo” ważne, z równą liczbą preferujących produkty wolne od składników modyfikowanych genetycznie (GMO).

Niski poziom soli był trzeci (45%), następnie eliminacja kwasów tłuszczowych trans  (44%), składników bezglutenowych (26%).

Wyniki zebrane w lecie tego roku pokazują, jak nawyk kupujących zmienił się w obliczu krajowych kampanii mających na celu [su_highlight background=”#ffd512″]ograniczenie zawartości cukru i soli w żywności[/su_highlight], jak również zainteresowanie kupujących wartościami ekologicznymi produktów i ich składników.

Centrum Europy

Włochy znalazły się w czołówce wymagających Państw, które wykorzystywały lokalne składniki (49%) w porównaniu do Holandii (21%) i Wielkiej Brytanii (30%).

Hiszpania i Francja, dwa kraje z bogatą tradycją korzystania z [su_highlight background=”#ffd512″]lokalnie uprawianych produktów[/su_highlight], również osiągnęły wysoki wynik z odpowiednio 40% i 41%. Dokładnie połowa hiszpańskich mieszkańców domagała się również produktów o niskiej zawartości cukru lub bez cukru. 

Co ciekawe, Holandia okazała się najłatwiejszą spośród wszystkich badanych krajów, a 29% ankietowanych nie patrzyło na żaden z czynników opisanych przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Inne wyniki na całym świecie

Co ciekawe, najbardziej wybiórczo kupują żywność  osoby w wieku 30-39 lat, przy czym ta grupa prawie zawsze ma najwyższy procent, jeśli chodzi o ocenianie czynników jako „bardzo” lub „niezwykle” ważnych.

Podobnie, okazało się, że produkty, które były organiczne lub wzmacniane witaminami lub minerałami, a także [su_highlight background=”#ffd512″]pre- lub pro- biotykami i produkty bezglutenowe[/su_highlight] są ważniejsze wśród konsumentów poniżej 40 lat niż w starszych grupach wiekowych.

„Chińczycy są najbardziej wybredni co do jedzenia i picia„

– twierdzili autorzy badania.

„Chiny zajmują pierwsze miejsce w ośmiu z dziewięciu analizowanych czynników, ponieważ mają największy odsetek osób, które przypisują im wagę. Wyjątkiem jest lokalne produkowanie wyrobów, gdzie Włochy obejmują prowadzenie.”

Czynnik wieku (czy bardziej zamożności) ????

GfK stwierdził również, że:

Osoby z gospodarstw domowych o [su_highlight background=”#ffd512″]wysokich dochodach[/su_highlight] kładą większy nacisk na wszystkie czynniki, w porównaniu do gospodarstw domowych o [su_highlight background=”#ffd512″]niższych dochodach.[/su_highlight]

Wśród gospodarstw domowych o wysokich dochodach najważniejszymi czynnikami były wolne od GMO ( 55% ), niskosłodzone lub bezcukrowe (54%), niskosodowe lub o niskiej zawartości soli (52%).

Wśród gospodarstw domowych o najniższych dochodach – dwa najlepsze, wolne od GMO i wolne od cukru są wymienione wyżej, ale wspomniane przez znacznie niższy odsetek (odpowiednio 44% i 43%).

Trzecim najważniejszym czynnikiem w tej grupie były produkty organiczne i produkty wzbogacone w witaminy lub minerały (po 41%).

Wydaje się, że [su_highlight background=”#ffd512″]płeć nie ma wpływu na decyzję[/su_highlight] kupujących. Mężczyźni byli nieco bardziej skłonni niż kobiety, aby przywiązywać wagę do lokalnych produktów, produktów wzbogaconych, prebiotycznych lub probiotycznych i bezglutenowych, ale różnica w każdym przypadku wynosiła tylko trzy punkty procentowe.