Liczba  „zapylających ” owadów spadła o 75 procent w ciągu ostatnich 25 lat, zgodnie z badaniami sugerującymi, że zbliżamy się do „ekologicznego Armagedonu”.

Konsekwencje dla ludzkości są ogromne, owady odgrywają zasadniczą rolę w życiu na ziemi jako zapylacze roślin oraz pożywienie większych zwierząt.

Gdy zabraknie owadów, naturalny ekosystem może się załamać !

Największe spadki liczebności pszczół zaobserwowano w rezerwatach przyrody w Niemczech .

Chociaż nie zidentyfikowano przyczyny tego procederu w 100%. Stosowanie pestycydów są uważane za czynniki prawdopodobne. Zmiana klimatu została również powołana jako odgrywająca potencjalną rolę.

Wszystkie przepisy dopasowane do twojego zapotrzebowania kalorycznego ( odchudzanie, masa) znajdziesz w naszych dietach.

Wyniki opierają się na pracy kilkudziesięciu entomologów. W Niemczech od 1989 roku, odnotowano średnią stratę w wysokości 76 procent populacji zapylaczy. Spadek ten był jeszcze wyraźniejszy w lecie – gdy liczba owadów jest najwyższa – straty sięgały nawet 82 %


Raport ONZ ostrzega, że pestycydy „agresywnie promowane” przez przemysł chemiczny miały „katastrofalny wpływ na środowisko, zdrowie ludzkie i całe społeczeństwo”.

Badania nad spadkiem owadów zostały opublikowane w czasopiśmie ” Plos One” .