Konopie w formie leków były napiętnowane przez okres ponad 80 lat. Obecnie coraz przychylniej patrzy na nie  US National Cancer Institute (NCI- dział amerykańskiej rządowej agencji i National Instytutes of Health.  ). Przyznał, że marihuana zabija komórki nowotworowe bez szkody dla zdrowych komórek.

Od lat alternatywne media donoszą o korzyściach leczniczych marihuany. Wiele niezależnych badań wykazało, że marihuana może zlikwidować wiele problemów zdrowotnych, od boreliozy po nowotwory.

Wydaje się, że w przeważającej mierze ogromne ilości dowodów na rzecz świadczeń leczniczych marihuany w końcu przekonało NCI. Agencja ta niedawno zaktualizowała  FAQ(ang. Frequently Asked Questions) na swojej stronie internetowej o badania, które wykazały, że marihuana niszczy komórki nowotworowe. Każdego dnia rak zabija około 20.000 osób na całym świecie.

Marihuana może skurczyć guzy nowotworowe.

Badacze zdrowia z rządu USA niedawno stwierdzili, że kanabinoidy (klasa związków obecnych w konopiach indyjskich) mogą cofnąć rozwój raka poprzez śmierć komórek i połączonych z nimi naczyń krwionośnych niezbędnych dla wzrostu nowotworu.

Ponadto służby zdrowia oświadczyły, że kanabinoidy mogą sprzyjać efektywności chemioterapii. Według naukowców zdrowia na stronie internetowej rządu USA Cancer.gov:

„Badania laboratoryjne nad komórkami ludzkiego glejaka z użyciem kannabidiolu (CBD) wykazały, że  podawanie tego środka w połączeniu z chemioterapią zwiększa skuteczność chemioterapii, a poziom śmierci komórek rakowych wzrasta bez szkody dla zdrowych komórek. Badania na nad nowotworem przeprowadzone na myszach wykazały, że CBD wraz z delta-9-THC wspierają chemioterapie.”

„Badania przeprowadzone na myszach wykazały również, że kanabinoidy mogą chronić przed zapaleniem okrężnicy i mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka okrężnicy”

 

„Badania laboratoryjne nad skutecznością delta-9-THC w leczeniu raka wątroby wykazały, że związek ten uszkadza lub też zabija komórki nowotworowe. W tym samym badaniu delta-9-THC wykazało działanie przeciwnowotworowe. Delta-9-THC powoduje ten efekt poprzez działanie na cząsteczki, które mogą istnieć również przy raku płuc i raku piersi .”

„Badania laboratoryjne nad działaniem kanabidiolu (CBD) w komórkach raka piersi wykazały, że przyczynia się on do śmierci komórek nowotworowych, mając jednocześnie niewielki wpływ na zdrowe komórki piersi. Badania nad przerzutowym rakiem piersi przeprowadzone na myszach wykazały, że kanabinoidy mogą zmniejszyć wzrost, stopień zaawansowania i rozprzestrzenianie się nowotworów. ”

Bezprecedensowe uznanie dla korzyści leczniczych marihuany.

Urzędnicy zdrowia dodatkowo uznali, że kanabinoidy mają działanie przeciwzapalne, zatem mogą łagodzić ból. Ponadto w kilku badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że kannabinoidy mogą zapobiec problemom na tle nerwowym, takim jak mrowienie, obrzęki i osłabienie mięśni, które są skutkiem różnych chemioterapii.

Badania kliniczne dotyczące skuteczności marihuany w leczeniu raka zostały oficjalnie opublikowane. Największa wiedza i świadomość o skuteczności marihuany w walce z rakiem nie jest wynikiem ujawnienia powyższych badań. To głównie media alternatywne przyczyniły się do propagowania informacji na temat korzyści tego zioła w leczeniu. Pozytywną wiadomością jest to, że rząd federalny po dziesięcioleciach ignorancji w końcu przychylił się do metod leczenia raka z użyciem konopi.

 

źródła:

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq/#link/_13

http://www.standardmedia.co.ke/health/article/2000188276/us-government-finally-admits-that-cannabis-kills-cancer-cells

http://www.collective-evolution.com/2013/08/23/20-medical-studies-that-prove-cannabis-can-cure-cancer/

http://bjp.rcpsych.org/content/178/2/116.full

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq/#link/_13

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-4637.2009.00703.x/abstract;jsessionid=8E0B3F7CD4FC1FCB041366C5F8D20D67.f04t03?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage=