Wielu z nas w celu zaoszczędzenia energii i pieniędzy, zastąpiło nasze stare standardowe żarówki na przyjazne dla środowiska, nowej generacji żarówki oszczędzające energię. Jednak nowa generacja energooszczędnych żarówek jest tak toksyczna, że Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych stworzyła protokół alarmowy czego trzeba przestrzegać w przypadku pęknięcia żarówki, z powodu trującego gazu, który jest uwalniany. If broken indoors, these light bulbs release 20 times the maximum acceptable mercury concentration into the air, according to a study conducted by researchers from the Fraunhofer Wilhelm Klauditz Institute for German’s Federal Environment Agency. „>Jeśli w naszym domu zostaną uszkodzone te żarówki uwolni się 20 razy większe stężenie rtęci w powietrzu niż podaje poziom akceptowalny, według badań przeprowadzonych przez naukowców z Fraunhofer Institute for Wilhelma Klauditz Federalnej Agencji Ochrony Środowiska Niemiec.

Żarówki energooszczędne światła mogą powodować:

Zawroty głowy

Klasterowy ból głowy

Migreny

Napady

Zmęczenie

Niezdolność do koncentracji

Niepokój

Kliknij poniżej w „Polub tę stronę”, a będziesz na bieżąco informowany o nowych artykułach z mojego bloga.

___________________________________________

Energooszczędne żarówki mogą powodować niepokój, migreny, a nawet raka. Powodów, aby wrócić do żarówek tradycyjnych jest wiele.
Energooszczędne żarówki zawierają rtęć. Rtęć jest silną neurotoksyną, która jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i kobiet w ciąży.
Jest ona szczególnie toksyczna dla mózgu, układu nerwowego, wątroby i nerek. Może też doprowadzić do uszkodzenia układu krążenia, układu odpornościowego i rozrodczego. Może prowadzić do wystąpienia drgawek, lęków, bezsenności, utraty pamięci, bólów głowy, raka i choroby Alzheimera.

Energooszczędne Żarówki mogą powodować raka!

Nowe badanie przeprowadzone przez Peter Braun w Berlinie w Niemczech ALAB Laboratorium wykazało, że te żarówki zawierają trujące substancje rakotwórcze, które mogą powodować raka.

 Fenol – Nieco kwaśne, toksyczne, białe, krystaliczne ciało stałe, otrzymuje się ze smoły węglowej i wykorzystywane w produkcji chemicznej.

 Naftalen – Lotny, biały krystaliczny związek, produkowany w wyniku destylacji smoły węglowej, stosowany w naftalinie oraz jako surowiec do produkcji chemicznej.

 Styrenu – Nienasycony ciekły węglowodór, otrzymywany jako produkt uboczny z ropy naftowej.

Energooszczędne żarówki emitują Dużo promieni UV.

Świetlówki energooszczędne emitują promieniowanie UV-B i śladowe ilości promieniowania UV-C. Powszechnie uznaje się, że promieniowanie UV jest szkodliwe dla skóry (może prowadzić do raka skóry) i powoduje problemy z oczami. Promieniowanie z tych żarówek bezpośrednio atakuje układ immunologiczny, a ponadto, powoduje uszkodzenia tkanki skóry na tyle, aby uniemożliwić prawidłowe powstawanie witaminy D-3.
Tak więc mimo oszczędności energii i kosztów, świetlówki te stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, więc może warto powrócić do zwykłych żarówek. Jednak przy tym też trzeba być ostrożnym. Jeśli dojdzie do uszkodzenia żarówki, If one happens to break, the dangers are so severe that the Environmental Protection Agency has laid out a very detailed protocol to deal with the mercury and cancer-causing chemicals, which you can read below: „>niebezpieczeństwa są tak poważne, że Agencja Ochrony Środowiska rozplanowała bardzo szczegółowy protokół postępowania kiedy mamy do czynienia z rtęcią i rakotwórczymi substancjami chemicznymi. Można przeczytać poniżej:

Warto przeczytać  Antynowotworowe skutki jedzenia dwóch dojrzałych bananów dziennie.

Według Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, stosuje się następującą procedurę postępowania awaryjnego, którego należy przestrzegać w przypadku pęknięcia żarówki, z powodu ulatniania się trującego gazu.

Przed przystąpieniem do sprzątania:

Upewnić się czy ludzie i zwierzęta opuszczają salę.

Wietrzyć pomieszczenia przez 5-10 minut po otwarciu okna lub drzwi do środowiska zewnętrznego.

Wyłączyć wszelkiego rodzaju systemy ogrzewania / klimatyzacji, wykorzystujące obieg powietrza.

Materiały przydatne do sprzątania:

Sztywny papier lub karton

Taśma klejąca   

Wilgotne ręczniki papierowe lub jednorazowe chusteczki (do twardych powierzchni)

Słoik z pokrywą metalową lub torba foliowa.

Podczas sprzątania:

  NIE używamy odkurzacza! Odkurzanie nie jest zalecane, chyba, że rozbite szkło pozostaje po wszystkich innych etapach oczyszczania jakie zostały podjęte. Odkurzanie może rozprzestrzenić drobinki proszku zawierające rtęć lub cząstki rtęci.

Bądź dokładny w zbieraniu rozbitego szkła i pyłu.

Zbierz fragmenty szkła i proszek za pomocą sztywnego papieru lub tektury. Za pomocą taśmy klejącej,  aby zebrać wszystkie pozostałe małe fragmenty szkła i proszek.

Umieść zużytą taśmę w szklanym słoiku lub plastikowej torbie. Zobacz szczegółowe instrukcje oczyszczania aby uzyskać więcej informacji, są różnice w oczyszczaniu twardych powierzchni wykładziny lub dywanów.

Umieść materiały z oczyszczania w zamykanym pojemniku.

Po sprzątaniu:

Niezwłocznie umieścić wszystkie materiały: części żarówki i pył z oczyszczania, w tym również worki do odkurzacza, na zewnątrz w pojemniku na śmieci lub odpowiednim, bezpiecznym miejscu gdzie będą mogły poczekać na odbiór. Unikaj pozostawiania fragmentów żarówki i pyłów po oczyszczaniu w pomieszczeniu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym urzędem na temat wymagań dotyczących usuwania śmieci tej kategorii, ponieważ niektóre stanowiska wymagają aby świetlówki (złamane lub nienaruszone) zostały podjęte do lokalnego centrum recyklingu. Jeśli nie ma takiego wymogu w danym obszarze, można wyrzucać materiały do kosza z odpadami domowymi.

Należy nadal wietrzyć pomieszczenie, w którym żarówka został uszkodzona i pozostawić system klimatyzacji / ogrzewania powietrza wyłączony na kilka godzin.

Należy pomyśleć czy nie zastąpić żarówek energooszczędnych standardowymi, po tym jakie zagrożenie niesie za sobą ich użytkowanie.

 

DARMOWY E-BOOK WPROWADZENIE DO ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

e-book jest darmowym wprowadzeniem do kolejnych edycji tej książki. Jeżeli chcesz ściągnąć aktualną wersję i być informowany o uaktualnieniach tej książki zostaw swojego maila.