Istnieją sposoby na dostarczenie zębom odpowiedniej, bezpiecznej ilości fluorku, jeśli mają jego deficyt. Prosty jednorazowy zabieg, żel nałożony na zęby na piętnaście minut, jest tak skuteczny, że wystarcza na całe życie.

Przewlekła ekspozycja na tą substancję nie jest bezpieczna. Według zebranych faktów jasno wynika, że jest konieczne  utworzenie planu, który uświadomił by ministerstwo zdrowia a co najważniejsze dentystów o faktach na temat fluoru i jego pochodnych.
Trzeba koniecznie zrezygnować z fluorku, a organy zdrowia publicznego powinny wprowadzić wytyczne, które kontrolowały by młodego pacjenta z uwzględnieniem szczegółowych badań morfologicznych i dopiero na podstawie szczegółowych wytycznych morfologicznych robić terapię celowaną  , choć prawdopodobnie jest to już rozpatrywane przez dentystów.
Czasopismo The Lancet opublikowało szczególny artykuł na temat fluorku.
W ostatnich latach na świecie gromadzi się coraz większy ruch w celu usuwania fluorku sodu z wody przemysłowej zaopatrującej domostwa. Dowody na negatywne działanie fluorku pochodzą z kilku niezależnych źródeł.
Najbardziej prestiżowe czasopismo medyczne The Lancet, oficjalnie zaklasyfikowało fluorek do neurotoksyn – w tej samej kategorii, co arsen, ołów i rtęć.

Klasyfikacja fluoru plasuje go obok ołowiu i rtęci!

W podsumowaniu raportu zrobiono systematyczny przegląd i zidentyfikowano pięć różnych podobnych chemikaliów przemysłowych, działających neurotoksycznie takich jak: ołów, polichlorowane bifenyle, metylortęć, arsen i toluen.
Podsumowując dalej zidentyfikowano kolejne sześć dodatkowych substancji działających neurotoksycznie: mangan, fluorki, chloropiryfos dichlorodifenylotrichloroetan, czterochloroetylen, i eter polibromowany difenylowy. Autorzy raportu dodają, że znaczna większość neurotoksyn pozostaje jeszcze nieodkryta.
Naukowcy, ponadto w raporcie zauważają, że niepełnosprawność neurorozwojowa w tym zaburzenia takie jak: nadpobudliwość psychoruchowa, brak koncentracji, dysleksja i inne zaburzenia funkcji poznawczych dotykają obecnie miliony dzieci na całym świecie, co nazywamy

„pandemią neurotoksyczności rozwojowej.”

Z powodu udokumentowanych zagrożeń dla zdrowia spowodowanych fluorem, wiele osób rozpoczęło kampanie w celu usunięcia go z wody pitnej z różnym stopniem sukcesu. Takie inicjatywy rozpoczynały się zazwyczaj poprzez kontrowersyjne i emocjonalnie dyskusje ponieważ, fluorek nadal cieszy się dobrą reputacją wśród wielu lekarzy stomatologii. Oprócz fluorków w miejskich wodociągach, tę substancję można również znaleźć w niektórych środkach spożywczych, zwłaszcza w silnie przetworzonych herbatach, które mogą być uprawiane na zanieczyszczonych terenach.
Jeśli kiedykolwiek na etykiecie pasty do zębów zauważysz ostrzeżenie dotyczące fluorku, zastanów się jak bardzo poważnie można zatruć się fluorkiem, a zwłaszcza jak można nieświadomie skrzywdzić dzieci, jeśli połkną go naraz zbyt wiele.
W związku z tym zagrożeniem, wielu rodziców zaczęło unikać fluoryzowania zębów całkowicie i korzystają z bardziej naturalnych past do zębów. Tworzą nawet własne kombinacje składników, takich jak: olej kokosowy, organiczny proszek z liści indyjskiego drzewa neem, olejki eteryczne, takie jak mięta pieprzowa lub cynamon i inne naturalne składniki.
Fluorek dodawany jest najczęściej do wody zaopatrującej domostwa, a tam jest postrzegany przez ekspertów jako skumulowana toksyna, która gromadzi się w naszym organizmie i może przejawiać się w problemami po pewnym czasie, w tym z fluorozą lub znacznie gorszymi problemami zdrowotnymi.

Zalecana jest globalna strategia przeciwko fluorkowi

W raporcie The Lancet, autorzy proponują globalną strategię zapobiegania, mówiąc, że: „niesprawdzone środki chemiczne nie powinny być uznane za bezpieczne w rozwoju mózgu i chemikalia nie powinny być w powszechnym użytku, a wszystkie nowe chemikalia muszą zostać przetestowane w ramach neurotoksyczności rozwojowej.”
Dalej kontynuują: „w celu koordynacji tych działań oraz przyspieszenia nauki metod zapobiegania skutkom działania fluorku, proponujemy pilne utworzenie nowego międzynarodowego biura informacyjnego”.
Raport zbiega się z 2013 wynikami meta-analizy prowadzonymi przez uniwersytet w Harvardzie finansowanymi przez National Institutes of Health, który stwierdził, że dzieci mieszkające na obszarach o bardzo fluoryzowanej wodzie mają „znacząco niższe” IQ, niż te dzieci, które mieszkają na obszarach o małej ilości fluoru w zapasach wody pitnej.
Fluorek sodu w wodzie pitnej jest również związany z różnymi typami raka. Jest on inny funkcjonalnie niż występujący naturalnie fluorek wapnia i zwykle dodaje się go do wody pitnej. Jest też wykorzystywany przez dentystów, którzy zakładają, że jest przydatny dla zdrowia jamy ustnej.

Fluoryzacja w Europie jest rzadkością

Obecnie fluorku dodaje się do dostaw wody w wielu regionach Ameryki Północnej, ale są kraje, które tego zakazują lub odrzucają fluoryzację wody. Praktyka w rzeczywiści jest inna. Fluoryzacja zakazana jest w całości w większości krajów Europy oraz w kilku innych krajach rozwiniętych na całym świecie.
Ponieważ, większość miejsc w Ameryce Północnej nadal dodaje fluorek do wody, zalecane jest stosowanie filtrów wysokiej jakości, aby odfiltrować fluorek, a to może być szczególnie ważne, aby uniknąć narażania się na zbyt duże ilości fluoru w codziennym myciu pod prysznicem lub w wannie.
Jaka jest różnica między naturalnym fluorem i takim, który jest sztucznie dodawany do wody wodociągowej?

Wiele ludzi interesuje się coraz bardziej prawdą o fluorze. Szczególnie zainteresowane powinny być te osoby, które to dotyczy, czyli ludzie mieszkający w Ameryce Północnej, gdyż tam uznano go za neurotoksynę.
Niestety, większość ludzi wciąż nie zna różnicy pomiędzy naturalnie występującym fluorkiem wapnia i innymi formami uprzemysłowionymi, które są dodawane do wody w tych miastach(ale nie w większości krajów Europy i wielu innych krajach wysoko-rozwiniętych).

To dlatego, że termin „fluor” jest często wrzucany między inne substancje bez żadnego wyróżnienia.
Istnieją trzy rodzaje fluoru stosowanego do „fluoryzacji wody”. Są to:

Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy

W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?

  • kwas fluorokrzemowy
  • fluorokrzemian sodu
  • fluorek sodu

Kwas fluorokrzemowy – ten typ fluoru jest stosowany najczęściej ze względu na niskie koszty taki sam występuje w nawozach.
Pozostałe dwa są tworzone poprzez tworzenie mieszanki z dodatkiem soli kuchennej lub sody kaustycznej.
Fluor powoduje korozję rur w miastach.
Kwas fluorokrzemowy może być bardzo żrący, przekonało się o tym jedno miast na własnej skórze, gdy owy fluorek został dodany do wody. Wskutek tego nastąpiła korozja rur i woda fluoryzowana uszkadzała pojazdy miejskie. Urzędnicy z miasta Buffalo, w stanie Missouri, głosowali, aby zatrzymać ten proces ze względu na te kwestie.

Przeciwstawnym do tego typu fluorku jest fluorek wapnia, który jest znacznie bezpieczniejszą wersją fluoru.
Fluorek wapnia jest uważane za „najmniej toksyczny” w niektórych przypadkach „relatywnie nieszkodliwy” ze względu na jego wysoką nierozpuszczalność.

Ten typ fluorku jest często spotykany w wodach naturalnych, podczas gdy powyższe produkty uboczne przemysłu są dodawane do dostaw wody, w wysoce kontrowersyjnej praktyce.

Co ciekawe magnez i wapń są znanymi minerałami, które przeciwdziałają skutkom fluoru. Jest to przykład , jak natura łączy w pary odtrutki z truciznami lub łączy pożywienie, które minimalizuje w organizmie szkodliwe substancje w przeważającej części.

Wiele miast jest zmuszanych do usuwania fluorku

Chociaż został dodany jako sposób, aby pomóc w zakresie zdrowia jamy ustnej, obecnie wiemy, że jest on toksyczny dla naszego zdrowia. Mimo, iż do tej pory wiele miast i miasteczek stosuje jeszcze fluoryzację, nie wspominając o kwestii bezpieczeństwa i kosztów, będą musieli podjąć decyzję w najbliższych latach o tym, żeby zatrzymać fluoryzację dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia.

źródło:
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/08/14/fluoride-effects-in-children.aspx#_edn4
http://nexusilluminati.blogspot.ca/2016/03/fluoride-officially-classified-as.html

More and More People are Removing Fluoride from their Personal Water Supplies: Here’s Why