Przeprowadzone badania genetyczne u pstrągów hodowlanych w Oregon, pokazują znaczne różnice na poziomie DNA po między rybami dzikimi a wspomnianymi hodowlanymi. Różnice te pojawiły się zaskakująco szybko.

Badania opublikowane w czasopiśmie Nature Communications, przedstawiają wyniki pracy amerykańskiej uczelni Oregon State University we współpracy z Departamentem do spraw Ryb i Dzikiej Przyrody.

W trakcie analizy DNA pstrągów hodowlanych jak i tych wolno żyjących, zarówno w pierwszym jak i w drugim pokoleniu okazało się, że ryby żyjące na wolności oraz te żyjące w wylęgarniach znacznie różną się od siebie genetycznie. Aż 700 genów różniło się od siebie zapisem.

Od dawna wiemy już, że istnieje różnica w przeżywalności oraz sukcesie reprodukcji pomiędzy dwoma badanymi grupami ryb. Udokumentowano również szybkie przystosowanie się pstrągów do warunków hodowlanych. Jednak dopiero teraz mamy potwierdzenia, iż kod genetyczny pstrągów dzikich i hodowlanych tak znacznie się różnią.

„ Wylęgarnie rybne to sztuczne środowisko, które powoduję presję naturalnej selekcji „ – wyjaśnia Michael Blouin profesor biologii integracyjnej w OSU College of Science.  Dodaje, że „ plastikowe pojemniki, w których gnieździ się 50 tysięcy ryb, sztucznie karmionych to zdecydowanie, co innego niż czyste wody górskich rzek”.

Nie jest do końca jasne, które cechy były konkretnie badane, jednak najnowsze opracowania pozwalają na rozpoznanie zmian genetycznych, które mogą wyjaśnić zachowanie ryb w warunkach hodowlanych.
Kliknij poniżej w „Polub tę stronę”, a będziesz na bieżąco informowany o nowych artykułach z mojego bloga.

 

snp:motywator
VideoBlog: www.motywator.tv
insta: https://www.instagram.com/motywator.tv/

_________________________________________
„Zaobserwowaliśmy, że wiele genów, zaangażowanych jest w proces gojenia się ran, odporność ora przemianę materii, jest to zgodne z ideą udomowiania i dostosowywania się do zatłoczonych warunków hodowlanych” – powiedział Mark Christie, autor badania.

Poza powszechnym w hodowli zatłoczeniu, w takim środowisku częściej zdarzają się również rany i choroby. Według przedstawianych tu badań, modyfikację genetyczne pstrągów są nagłe i szybkie. To dostosowanie procesu ewolucji, jednak, aby to zaobserwować, w tym przypadku nie potrzeba wielu pokoleń i długiego okresu wyczekiwania.

„Spodziewaliśmy się, że w wylęgarniach, nastąpią zmiany genetyczne” – Powiedział Blouin „ jednak zmiany, jakie zaobserwowaliśmy na poziomie DNA, były naprawdę niesamowite i zaskakujące”

Badania te to pierwszy krok w kierunku uzyskania jak największej liczby odpowiedzi, kiedy takie zmiany genetyczne zachodzą u ryb hodowlanych, oraz jak im zapobiec tak, aby kod genetyczny ryb hodowlanych pozostał jak najbardziej zbliżony do tych dzikich.

źródła:
http://icesjms.oxfordjournals.org/content/56/4/459.short
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1577/1548-8659(1980)109%3C537%3ALOGVIA%3E2.0.CO%3B2
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/f80-008
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217090806.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3352433/
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005067
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004077
http://people.oregonstate.edu/~blouinm/pdf_files/Araki%20&%20Blouin%20Mol%20Ecol%202005.pdf

DARMOWY E-BOOK WPROWADZENIE DO ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

e-book jest darmowym wprowadzeniem do kolejnych edycji tej książki. Jeżeli chcesz ściągnąć aktualną wersję i być informowany o uaktualnieniach tej książki zostaw swojego maila.

Imię:
email: